# کاراته

گواهینامه قبولی رژینا شیخ الاسلامی در آزمون کیو

    شیتوریو شو کوکای یونیون گواهینامه سرکارخانم روژینا شیخ الاسلامی   با توجه به کوشش های با ارزش شما در مسیرفراگیری هنر کاراته ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

گواهینامه قبولی رژینا شیخ الاسلامی در آزمون کیو

  شیتوریو شو کوکای یونیون گواهینامه سرکارخانم روژینا شیخ الاسلامی   با توجه به کوشش های با ارزش شما در مسیرفراگیری هنر کاراته ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید

سرکارخانم کیمیا طلوع گواهینامه شیتوریو شو کوکای یونیون

  شیتوریو شو کوکای یونیون گواهینامه سرکارخانم کیمیا طلوع   با توجه به کوشش های با ارزش شما در مسیرفراگیری هنر کاراته ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

حکم قهرمانی کاتا

نیاز به بازی و بازی کردن از نیرومندترین نیازهای انسانی محسوب می شود.   سازمان تربیت بدنی   فدراسیون ........................... سبک ................................   حکم قهرمانی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

تقدیرنامه ورزش به مسوول ورزش بانوان و آقایان مجتمع ورزشی شهرداری

  زنیرو بود مرد را راستی                                    زسستی کژی آید وکاستی   سرکارخانم سوگل تاجیک  مسوول ورزش بانوان وآقایان مجتمع فرهنگی ورزشی شهرداری شاهدشهر.به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید