# منصورکیانی

حکم سرپرست هیات کشتی کرمانشاه

  برادرارجمند جناب آقای منصورکیانی :     با نظربه سوابق ارزنده وکفایت علوم ورزشی جنابعالی درخدمت به جامعه ی ورزش کشتی استان وهمچنین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید