# لوح_تقدیر

تقدیرازمداحان اهل بیت

تقدیرازمداحان اهل بیت                                                            اذکرکم     بقره 152فراوان مرا ذکر سازید و یاد    که من هم کنم یادتان ای عباد(قرآن نامه امید مجدباترجمه شعری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید