# حکم_ورزشی

حکم قهرمانی مسابقات ورزشی مدارس آموزشگاه های کبیری

    زکاۀ الصحه ، السعی فی طاعۀ الله ( حضرت علی ع)     حکم قهرمانی    مسابقات ورزشی قهرمانی مدارس شهرستان ..............................آموزشگاه ..............................   به پاس کسب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید