# آقای_مهندس_علی_آبادی

حکم معاون رییس جمهور و رییس سازمان تربیت بدنی

برادرگرامی جناب آقای سعیدلو:   به استناداصل یکصد وبیست وچهارم قانون اساسی وبنا به تجربه وتعهد  وشایستگی ها ، جنابعالی را به سمت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید