# آقای_سید_حمید_سجادی_هزاوه

حکم معاون سازمان تربیت بدنی و رییس مرکز توسعه ورزش قهرمانی

  برادرگرامی جناب آقای سیدحمید سجادی هزاوه نظربه مراتب تخصص ، کارایی وتجارب مدیریتی جنابعالی درحوزه ورزش به موجب این ابلاغ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید