تقدیرنامه به معلم توانا در ارایه ی طرح درس تربیت بدنی

 

 

مسوولیت پذیری از ویژگی های قهرمانان است .(کیگ)

 

معلم ورزش ساعی وتوانا جناب آقای / خانم :

 

کسب مقام اول در ارایه ی طرح درس تربیت بدنی 

دبستان ..........................را دربین مربیان ورزش منطقه

ی ...........................به خود اختصاص داده اید تقدیرو تشکر می گردد . این

موفقیت را به جنابعالی وجامعه ی ورزشی آموزش وپرورش تبریک عرض

نموده واز ایزد منان توفیق دوچندان خواستاریم .

 

 

 آموزش وپرورش منطقه ی ..............

 

 

/ 0 نظر / 32 بازدید