حکم وزیرورزش ازسوی ریاست جمهوری

جناب آقای محمد عباسی

به استناد اصول هشتاد و هفتم و یکصد و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به رأی اعتماد مورخ 1390.5.12 مجلس شورای اسلامی، جنابعالی به سمت «وزیر ورزش و جوانان» منصوب می‌شوید.

امید فراوان دارم که در عین هماهنگی و همکاری با هیأت وزیران و انجام وظایف قانونی خویش، در تحقق کامل برنامه‌های چهارگانه دولت شامل: عدالت‌گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور توفیق یابید.

محمود احمدی‌نژاد

/ 0 نظر / 10 بازدید