دعوت نامه از سرپرست تیم ورزشی درمراسم سپاسداشت قهرمانان

 

دعوت نامه از سرپرست تیم ورزشی درمراسم سپاسداشت قهرمانان

زنیروبود مردراراستی         زسستی کژی آید وکاستی

از ضروری ترین نیاز های بشر که جزو شرط های اصلی بهداشت روانی بشمار می رود ، آرامش خاطر ، احساس امنیت و شادابی و نشاط است و ورزش یکی از راه های دست یابی به این امر مهم است.ورزش از طرفی با ایجاد محیطی فرح انگیز و نشاط آور و از سویی دیگر با کاستن فشار های عضلانی و از بین بردن سستی و کسالت ، فشار های روانی را مهار و باعث احساس شادی و نشاط می شود.به همین دلیل ورزش را رابط جسم و ذهن می نامند.

بدین وسیله از حضرت عالی  به عنوان سرپرست تیم

دعوت می نماید تا با حضور موثر خود ، با رویکرد توسعه ی منابع انسانی و تقویت فضای

مشارکت ،  همدلی  ،  وفاق   ،  نوع دوستی  ،  خود باوری  ،  انضباط   اجتماعی  و

قانون پذیری در مراسم سپاس داشت قهرمانان ملی/کشوری /استانی ...............................

شرکت نمایید.

مترصد از آنیم که با تعیین هدف های بلند مدت و راهبرد های تامین هدف های تعیین

شده ، اولویت بندی رشته های ورزشی با توجه به علایق و امکانات ،پرداختن علمی به

تربیت قهرمانان ورزشی و روز آمد کردن دانش  مربیان ورزشی ، توسعه و تقویت

باشگاه ها ، توسعه و تعمیم مسابقات ورزشی و استفاده از همه ی امکانات موجود

کشور ، مقوله ی ورزش همگانی و قهرمانی ، مطمح نظر قرار گیرد ;

تا در عین پای بندی به اصول اخلاقی و جوانمردی به هدف متعالی دست یازیم.

 رواق منظرچشم من آشیانه توست

کرم نما وفرودآکه خانه ، خانه توست

 

 

مدیر کل تربیت بدنی..................

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید