نمونه حکم های ورزشی

سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران
فدراسیون ورزشهای رزمی


نظر به اینکه آقای .......... از استان تهران درمسابقات قهرمانی کونگ فوفول کنتاکت سال .......... کشور که درسبک آزاد رینگی و رده سنی .......... وزن .......... که درتهران برگزار گردید، شرکت کرده و مقام .......... را احراز نموده اند، لذا به دریافت این حکم مفتخر می گردند.

رئیس فدراسیون ورزشهای رزمی

 

/ 0 نظر / 142 بازدید