مدیرکل دفتر هماهنگی و ساماندهی امور جوانان حسین معتمدآریا


 نظر به تعهد و تجربه مدیریتی وبنا به پیشنهاد معاون ساماندهی و امور جوانان به موجب این ابلاغ به عنوان مدیرکل دفتر هماهنگی و ساماندهی امور جوانان منصوب می شوید.

عباسی

/ 0 نظر / 12 بازدید