حکم قهرمانی مسابقات ورزشی مدارس آموزشگاه های کبیری

 

 

زکاۀ الصحه ، السعی فی طاعۀ الله ( حضرت علی ع)

 

 

حکم قهرمانی

  

مسابقات ورزشی قهرمانی مدارس

شهرستان ..............................آموزشگاه ..............................

 

به پاس کسب مقام .........................دررشته ی ............................دوره ی

تحصیلی.................................مسابقات قهرمانی آموزشگاه کبیری های پسرانه ی

شهرستان ......................................به دریافت این حکم مفتخرمی شوید.

 

 

امید است با استقامت واستعانت ازدرگاه احدیت وتلاش وکوشش مجدانه درراستای نیل به

اهداف عالیه نظام تعلیم وتربیت وتوسعه وگسترش وارتقای ورزش درمیان آینده سازان انقلاب

اسلامی ، این گنجینه های ارزشمند کشوراسلامی ایران موفق وموید باشید.

 

          کارشناس تربیت بدنی وعلوم ورزشی  منطقه                                                        

             مدیرآموزش وپرورش شهرستان          

 

 

 

/ 0 نظر / 30 بازدید