حکم دبیرکمیته برگزاری مسابقات المپیاد و میزبانی استان اصفهان

 

جناب آقای منتقمی مدیرکل محترم تربیت بدنی استان اصفهان

 

سلام علیکم

 

پس از حمد خدا ودرود وصلوات برمحمد وآل محمد ، با عنایت به ماده 13 اساسنامه المپیاد

ورزشی ایرانیان ونظر به ضرورت برنامه ریزی لازم درخصوص برگزاری مطلوب المپیاد

ومیزبانی شایسته استان اصفهان جنابعالی به عنوان دبیرکمیته برگزاری مسابقات منصوب می

گردید.

 

      مرتضی بختیاری                                              

استاندارورییس کمیته برگزاری المپیاد ورزشی ایرانیان

 

/ 0 نظر / 10 بازدید