سوگند نامه نمایندگان مجلس ایران

سوگند نامه نمایندگان مجلس ایران

 

من در برابر قرآن مجید به خدای متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی

خویش تعهد می‌کنم که پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی

ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم. همچنین ودیعه‌ای که ملت به ما سپرده به

عنوان امینی عادل پاسداری کنم، و در انجام وظایف وکالت، ‌امانت و تقوا را رعایت نمایم

و هماره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم،

از قانون اساسی اطاعت کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهار نظرها استقلال کشور و

آزادی مردم و تامین مصالح آنان را مدنظر داشته باشم.

/ 0 نظر / 13 بازدید