حکم نایب رییس فدراسیون تنیس ایران

 جناب آقای محمد جمشیدی

به استناد ماده 8 اساسنامه فدراسیون های ورزشی وآماتوری وبا عنایت به تایید

مجمع عمومی مورخ 10/4/89 فدراسیون تنیس به موجب این حکم جنابعالی را

به عنوان نایب رییس فدراسیون تنیس جمهوری اسلامی ایران منصوب می نمایم تا

درچهارچوب مفاد اساسنامه مزبور، نسبت به انجام وظایف محوله اقدام

نمایید .توفیق جنابعالی را درراه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی واعتلای

ورزش کشورازخداوند متعال خواهانم .

علی سعیدلو                       

معاون رییس جمهورورییس سازمان تربیت بدنی

/ 0 نظر / 20 بازدید