حکم قهرمانی کاتا

نیاز به بازی و بازی کردن از نیرومندترین نیازهای انسانی محسوب می شود.

 

سازمان تربیت بدنی

 

فدراسیون ...........................

سبک ................................

 

حکم قهرمانی کاتا

 

 آقای / خانم .............................فرزند ........................... درمسابقات

قهرمانی ............................استان تهران رشته ی کیوکوشین کاراته دررده

ی نونهالان  مقام اول را کسب نموده است .لذا کسب این مقام را تبریک عرض

نموده واز خداوند متعال سلامتی وموفقیت های روزافزون درعرصه ی ورزش

خواهانیم .

 رییس فدراسیون کاراته

 

/ 0 نظر / 13 بازدید