حکم سرپرست هیات کشتی کرمانشاه

 

برادرارجمند جناب آقای منصورکیانی :

 

 

با نظربه سوابق ارزنده وکفایت علوم ورزشی جنابعالی درخدمت به جامعه ی

ورزش کشتی استان وهمچنین سجایای اخلاقی به موجب این حکم شما به سمت سرپرست

هیات کشتی شهرستان کرمانشاه منصوب می شوید ، امید است با عنایات خداوندمتعال همواره

درجمیع شئونات زندگی ازجمله پیشبرد ورزش اول کشورهمواره موید وموفق

باشید. انشاا....

 

محمد هیچی سرپرست هیات کشتی استان کرمانشاه

/ 0 نظر / 9 بازدید